Oddíl asociace sportu pro všechny (ASPV)

Oddíly

Náplň cvičení pro oddíl - Starší ženy

  • kondiční cvičení při hudbě

Náplň cvičení oddílu - Ženy:

  • kondiční cvičení při hudbě

Cvičení je určeno pro dívky ve věku 6-15 let.

Užijeme zde plno legrace, protáhneme si svoje tělo a posílíme svalstvo. Nacvičujeme gymnastické prvky i na nářadí. Toto cvičení střídáme s různými pohybovými a míčovými hrami, můžeme cvičit i s hudbou.

Zůčastňujeme se soutěží.

Přijďte mezi nás, zacvičit si.

Cvičební hodina je společná pro žáky a žákyně.

Cvičení je určeno pro chlapce ve věku od 6 do 15 let.

Cílem cvičení je všestranné, sportovní a pohybové využití chlapců. K tomu využíváme nejen cvičení na nářadí, ale i různé tradiční i neradiční pohybové hry. Velmi oblíbený je floorball.

Zůčastňujeme se také soutěží pořádaných naší asociací.

Cvičební hodina je společná pro žáky a žákyně.

Cvičení je určeno pro děti od 4 do 6 let.

Náplň hodin navazuje na cvičení rodičů s dětmi.

Prohlubuje pohybové návyky dětí a vede je k větší samostatnosti. Snažíme se o pestrou náplň hodin, využívame dostupné nářadí a náčiní.

Pravidelně se zůčastňujeme soutěží.

Cvičení vedené zábavnou formou je zaměřené na pohybový rozvoj malých dětí již od 2 let.

Děti si hravou formou rozcvičí a zahrají si hry na rozehřátí. Poté se spolu s rodiči seznamují s různým náčiním a nářadím. Závěr hodiny patří vždy drobným hrám. Nechybí ani odměny pro malé šikuly.

Společné chvíle aktivní činnosti velice utužují vztah dítěte s rodiči.

Reference

  • Děkujeme, že vedete naše děti k různým sportovním dovednostem a zvyšujete jejich všestrannou pohyblivost. Za poslední rok se jejich výkony rapidně zvýšily.
    Ing. Martin Kotouč
  • 1

Kontaktní formulář

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input